Knorhof

Megastal kan of toch niet ?

Het komt naar Nederland ! Wat moeten we ermee ? Hoe gaat het eruit zien ? Het was in de Duif 2003 in Amsterdam dat de megastal geïntroduceerd werd als serieuze optie in Nederland. Die avond ontmoette ik Peter Singer bekend van zijn boek animal liberation en Dolf Jansen. 2018 de megastal is al weer een lange tijd in Nederland.

De vee-industrie een ongepast systeem waar dieren een product zijn. Dierenorganisaties zouden hun best moeten doen een statement te maken dat de productie op zo een grote schaal achterhaald is. Dat wij Nederlanders dat niet nodig hebben.

Via Facebook zag ik een oproep te demonstreren tegen de eventueel doorstart van Knorhof. De demonstratie was tegen de beruchte Adriaan Staatshof die minimaal 20.000 varkens levend heeft laten verbranden in zijn megastal ( Juli 2017). De demonstratie was in Maurik in het gemeentehuis. Na de demonstratie met ongeveer 200 gelijk gestemde , was dit mijn reactie.

Door raadsleden Maurik werden de meest pijnlijke quoot’s ivm #Knorhof gezegd.
”De bewoners uit de gemeente Buren blijven stil! ” Dus die hebben geen klachten over varkenshouders , vee industrie en dus ook niet over Knorhof daarom mag Adriaan weer opnieuw beginnen.” volgens D’66
”We moeten de nieuwe bouw toelaten want anders kan hij naar het buitenland gaan. ” burgemeester in oorlogstijd )
( In de DE is dat de volgende jaren niet mogelijk daar heeft hij een beroepsverbod gekregen om nog verder te boeren)
Al is dat ook vaag want hij heeft 20 megastallen in Europa maar waarschijnlijk op papier niet officieel eigenaar.
”We moeten hem wel door laten gaan anders krijgt gemeente Buren een mega claim. Dwz juridisch speurwerk (mee bezig, weinig juridische info te vinden )
Afin een avondje demonstreren tegen kans op nieuwe Knorhof in Maurik. Ik denk zelf dat verzekering hier ook een rol spelen. Het geeft een kans op groei. Zo ‘n 200 demonstranten waren er vanavond bij de staatsvergadering. En de Staatsleden hadden werkelijk schijt aan alle demonstranten. Het was verbazend te zien. Niemand mocht iets zeggen. Geen reactie dat kon niet. De meest foute redeneringen kwamen voorbij uit de staatsleden ( behalve PvdD ) De conclusie : we hebben met 200 man sterk geen 1 klein deukje in een pakje boter geslagen! 3 politiemannen aanwezig !!!

Brand onderzoek door Wageningen :

In de rundveehouderij vonden er in de periode 2005-2009 410 stalbranden plaats. Bij 57 stalbranden kwamen runderen om. Dit betrof minimaal 1422 runderen. Naast deze stalbranden was er bij 15 andere stalbranden sprake van welzijn schade aan de runderen maar kwamen deze vermoedelijk niet om het leven.
 In de varkenshouderij vonden er in de periode 2005-2009 242 stalbranden plaats. Bij 64 stalbranden kwamen varkens om. Dit betrof minimaal 23.724 varkens.
In de pluimveehouderij vonden er in de periode 2005-2009 111 stalbranden plaats. Bij 30 stalbranden kwam pluimvee om. Dit betrof minimaal 711.934 kippen en kalkoenen.

De meest voorkomende oorzaken van stalbranden in rundvee-, varkens- en pluimveehouderij zijn:
1(Kortsluiting in) elektriciteit
3 Werkzaamheden
4Oververhitting/zelfontbranding van machines
Naast de drie genoemde oorzaken zijn explosie, (hooi)broei en brandstichting ook veel voorkomende oorzaken van een stalbrand.
Beleid
Op basis van de huidige wet- en regelgeving worden er geen specifieke eisen gesteld aan de brandveiligheid van dierenverblijven. Het Bouwbesluit 2003 en de Beheersbaarheid van Brand (een leidraad) gelden als belangrijkste normen/richtlijn bij de (ver)bouw van een veestal.
Gemeentes zijn vrij om een eigen invulling te geven aan de brandveiligheid van stallen mits het voldoet aan de wettelijke eisen. Kennis en kunde ontbreken echter vaak bij het invullen van deze wettelijke eisen. Dit resulteert veelal in verschillende, onvoldoende en onduidelijke brandveiligheidseisen binnen gemeenten. De veiligheid van dieren en daarmee de (brand)veiligheid van veestallen zou volgens vele deskundigen een hogere prioriteit moeten krijgen bij de ministeries van VROM, LNV en gemeenten.

Wat zijn de financiële gevolgen van een stalbrand in de rundvee-, varkens- of pluimveehouderij voor de
agrarische verzekeringsmaatschappijen?

2.a Wat is de wet- en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid van rundvee-, varkens- en pluimveestallen? 2.b. Welke voorwaarden met betrekking tot de brandverzekering van rundvee-, varkens en pluimveestallen worden
er door de verzekeraar gesteld?
2.c. Wat zijn de bestaande preventie- en bestrijdingsmaatregelen van brand in rundvee-, varkens en pluimveestallen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *