Waarin mens en dier in essentie gelijk zijn

Dit artikel gaat over de vee-industrie die vergeleken wordt met de holocaust. Hierbij heb ik gepoogd mijn artikel onder te brengen bij NRC en later de Volkskrant maar helaas niet gepubliceerd.

Waarin mens en dier in essentie gelijk zijn.
De ongelijkheid tussen dier en mens is een grondstelling.
Een grondstelling is een aanname, die niet te bewijzen valt. Net als de grondstelling dat dier en mens gelijk zijn. Toch gaat het gros van de mensen uit van de eerste grondstelling; mens en dier zijn ongelijk. Dan probeert men via eigenschap A aan te tonen; een dier mist A , terwijl een mens heeft A. Dus dier is ongelijk aan mens. Aandacht voor punt A leidt er toe dat dieren toch wel eigenschap A blijken te hebben. Als voorbeeld ; honden hebben geen taal. Na een tijd komt de wetenschap er achter dat honden wel degelijk een taal hebben. We gaan dan over op eigenschap B, en nemen aan dat de mens die heeft en het dier niet. Zo kan je eindeloos doorgaan ondanks het gegeven dat al je voorgaande aannames geschrapt werden.
De onbewezen stelling dat dier en mens ongelijk zijn maakt dat het merendeel van de mensen z’n ogen sluit voor het uitbuiten en onmenselijk behandelen van dieren.
Mens en dier zijn gelijk op dit belangrijke punt: zij zijn beide instaat pijn te lijden.
Het joods zijn is iets dat door mensen zelf bedacht is. Het onrein zijn van diersoorten ook. Het lijden van mens en dier is wel objectief aantoonbaar. Hertzberger heeft zich door een aantal foute redenaties ( zie hieronder ) in haar opiniestuk gediskwalificeerd. Roos Vonk laat zien dat er geen respect is voor wezens die, zoals de varkens, pijn kunnen lijden. Dit ontbreken van respect leidt tot onverschilligheid over het lot van slachtoffers. Het claimen van leed en angsten alleen voor de eigen groep en daarbij zichzelf hoger stellen dan de dieren is doen alsof een onbewezen inzicht bewezen is.
Dat is om die reden ontoelaatbaar in een redelijke discussie. Mensen die het vergelijken van de vernietiging van 6 miljoen joden door de nazi’s met het doden van miljoenen dieren in de vleesindustrie ( hetgeen door de rechter in geval Robert Long werd toegestaan) , niet kunnen verkroppen doen aan dezelfde discriminatie. Zij achten bewezen dat dieren aangedaan mag worden wat mensen niet mag worden aangedaan. Zij maken dezelfde verschrikkelijke denkfout door te menen dat de ongelijkheid tussen mens en dier een bewezen feit is. Sterker nog zij laten om die reden de vee-industrie, met alle misère voor de dieren daarin, toe.
Het niet mogen vergelijken stopt de belangrijke discussie die verandering van inzicht mogelijk maakt. Zij zijn in mijn ogen daarom mede schuldig aan het alsmaar doorgaan van het verschrikkelijke moordsysteem van deze tijd: de bio-industrie.

Rosanne Hertzberger heeft zich gediskwalificeerd vanwege de volgende foute redenaties. Ik neem voor het gemak de laatste alinea van haar opiniestuk‘’Voor kritiek op onze bioindustrie heb je de Holocaust niet nodig’’ 26-08-2017:

‘’ Weet u, tussen alle krachttermen door verdienen onze landbouwers en veehouders deze beschuldigingen niet ‘’Ze verdienen een steuntje in de rug’’.

De vee-industrie wordt instant gehouden door subsidies die door de Nederlander betaald wordt. Een industrie die zijn eigen broek niet kan ophouden? En dat terwijl 70 % van het vlees voor transport naar buitenland gaat. Wij dragen de lasten ( MRSA bacterie , ESBL bacterie, Q-koorts , CO2 , mestoverschot ) buitenland de lusten?

‘’ Er is bijna geen industrie die strenger gereguleerd wordt.’’
Hoe komen we dan continu dat de stallen in brand staan. Goed met regels bewaakte afgebrande stallen?
Nog zo een contradictie. Al jaren kampen we met een sector die per jaar 2.5 miljard wetsovertredingen ondergaat ( 27 augustus 2017 programma Buitenhof PvdD ) Strenger gereguleerd is dan een wassen neus.

‘’Bijna geen onderneming waar zo hard wordt gewerkt voor zo weinig winst.’’
Zijn die zielige mensen die zo weinig verdienen dezelfde boeren die door te exporteren op grote schaal ons met alle ellende laten zitten? Het is duidelijk dat er twee verschillende groepen boeren over één kam geschoren worden. De kleine familie boer en de mega boer. Zo iets heet een drogreden.

‘’Bijna geen beroepsgroep die zo zwart wordt gemaakt, en tegelijkertijd zo ontzettend onmisbaar is. ‘’
Vlees eten is een luxe en geen noodzaak. Alle eiwitten die we nodig hebben zitten in planten. Een onmisbare luxe?

Verzonden naar NRC: 9/12/2017 geen reactie
Verzonden naar Volkskrant 9/26/2017 alleen 1ste gedeelte.
Niet gepubliceerd

Reactie Volkskrant verzonden 28 sept 2017 :
Geachte mevrouw Reerink,

Het spijt ons uw bijdrage aan de rubriek Opinie & Debat niet te kunnen plaatsen. Omdat we dagelijks talrijke bijdragen ontvangen, zijn we niet in staat om in elk geval onze beslissing inhoudelijk toe te lichten. Een stuk komt voor plaatsing op onze opiniepagina’s in aanmerking als het de aanzet geeft tot een debat of als het een bijdrage levert aan een lopend debat, als het een oorspronkelijke zienswijze bevat, en als het inhoudelijk en stilistisch voldoet. Zelfs als we een stuk zouden willen plaatsen, kan het buiten de boot vallen omdat de beperkte ruimte die ons ter beschikking staat nu eenmaal niet toelaat dat we elk bruikbaar artikel ook metterdaad afdrukken.
We hopen dat onze beslissing u er niet van weerhoudt ons nog eens te benaderen.

Met vriendelijke groet,
redactie Opinie&Debat
de Volkskrant